Ιστορική και κριτική προσέγγιση της ανθρωπιστικής επέμβασης

Ιστορική και κριτική προσέγγιση της ανθρωπιστικής επέμβασης