Με πλοίο δίχως πόδια, ψυχή χωρίς κατάρτια

Με πλοίο δίχως πόδια, ψυχή χωρίς κατάρτια