Νικόλαος Κατούντας, ο Λεωνίδας της Κερύνειας

Νικόλαος Κατούντας, ο Λεωνίδας της Κερύνειας