Γράμματα σπουδάματα ή Βιβλία – σάβανα του Γένους

Γράμματα σπουδάματα ή Βιβλία – σάβανα του Γένους