Σινώπη, με τη μάνα γύρα απ το μαγκάλι

Σινώπη, με τη μάνα γύρα απ το μαγκάλι