Σ 18 Τσετέ παπάς, ο ανταρτόπαπας του Πόντου

Σ 18 Τσετέ παπάς, ο ανταρτόπαπας του Πόντου