Κύπρος, σεβασμός στους ήρωες

Κύπρος, σεβασμός στους ήρωες