Τι είπαμε ότι είναι ο έρωτας

Τι είπαμε ότι είναι ο έρωτας