Θυμάται… (Μνήμες βαθιά ριζωμένες στο χρόνο)

Θυμάται… (Μνήμες βαθιά ριζωμένες στο χρόνο)