Κόκκινη κλωστή δεμένη στων παππούδων την ανέμη

Κόκκινη κλωστή δεμένη στων παππούδων την ανέμη